Czarny Czwartek

W cyklu ‚Czarny Czwartek’ prezentujemy co czwartek (duh!) na łamach naszej strony i profilu facebookowego muzykę od jednego, obiecującego zespołu. Jeśli nagraliście EP-kę, demo lub album, zgłoś do cyklu swój zespół! Chcesz się usłyszeć dodatkowo w naszej audycji na falach UJOT FM? Sprawdź akcję „Świeża krew”!

Co oferujemy?

  1. Prezentacja klipów na naszym profilu facebookowym.
  2. Wywiad.
  3. Recenzja albumu, bądź EP-ki.
  4. Promocja nadchodzących koncertów.
  5. Zorganizowanie konkursu z albumem, bądź EP-ką.
  6. Prezentacja całego materiału w akcji „Świeża krew”.

Jeśli jesteś zainteresowany, wyślij na adres mailowy demo.metalurgia@gmail.com materiał swojego zespołu w formie mp3, bądź linku do bandcampa z notką biograficzną. Jeśli nagraliście EP-kę, bądź album, prosimy o przesłanie go w całości, abyśmy mogli przygotować recenzję i odtworzyć Wasz materiał w akcji „Świeża krew”.

Jesteśmy otwarci na wszelkie style i gatunki, ale nazwa strony, to wciąż Metalurgia. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru muzyki którą zaprezentujemy w cyklu.

O nas

Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?